Nawigacja

Plan pracy

Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy

Szkolnego Klubu Wolontariatu

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Planowane działania

Termin

realizacji

1.

1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.

2. Nabór członków do SKW.

 

IX.2018 r.

2.

1.Spotkanie organizacyjne dla uczniów zainteresowanych

działalnością w wolontariacie.

2.Ustalenie planu działań.

3.Wybór członków rady, przydzielenie zadań wolontariuszom.

 

IX - X.2018 r.

3.

Szkolenia dla nowych wolontariuszy:

- Co to jest wolontariat?

- Kim jest i co robi wolontariusz?

- Co to takiego SKW, zapoznanie z podejmowanymi działaniami.

 

X - XII 2018 r.

4.

Przeprowadzenie konkursu na logo SKW.

 

X - 2018 r.

5.

Udział w akcji „Ocal mogiłę”- porządkowanie zapomnianych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie.

 

X - 2018 r.

6.

Sprzedaż zniczy na terenie szkoły w ramach wsparcia finansowego na zakup pionizera- niezbędnego sprzętu do rehabilitacji Julka chorego na rdzeniowy zanik mięśni

 

X - 2018 r.

7.

Prowadzenie podczas zebrań z rodzicami „Szlachetnej kawiarenki”- sprzedaż posiłków.

 

XI - 2018r.,
I  -  2019 r.,

IV- 2019r,

VI - 2019 r.

8.

Przystąpienie do VII ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość”, organizowanego przez fundację „Dwa skrzydła anioła”.

 

X- 2018 r.

9.

Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej, organizowanie zabaw dla dzieci, czytanie książek, włączenie się w prace porządkowe.

 

Cały rok,

według potrzeb

10.

Pomoc wolontariuszy w bibliotece – porządkowanie zbiorów bibliotecznych, popularyzowanie czytelnictwa.

 

Cały rok,

według potrzeb

11.

 

 

  12.

Razem pomóżmy schronisku- zbiórka karmy, makaronu dla zwierząt przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 

 

Przeprowadzanie akcji samopomocy na rzecz uczniów szkole, czytanie książek uczniom klas młodszym oraz zorganizowanie pomocy w nauce  dla uczniów wymagających takiego wsparcia.

 

X - 2018 r.

 

 

Cały rok,

według potrzeb
i możliwości.

13.

Prowadzenie gazetki ściennej Klubu.

 

Cały rok

14.

Przygotowywanie materiałów na stronę internetową szkoły.

 

Według potrzeb

15.

Zbiórka książek gier planszowych dla świetlicy szkolnej.

 

Według potrzeb
i możliwości

16.

Nawiązanie współpracy z Domem dla Dzieci w Łopuszce Małej.  

 

XI - XII 2018 r.

17.

Obchody Dnia Wolontariusza –gazetka okolicznościowa.

 

XII 2018 r.

18.

Integracja z młodzieżą działającą w SKW z terenu miasta, gminy i powiatu, wymiana doświadczeń, tworzenie współpracy.

 

Według potrzeb
i możliwości

19.

Szkolne obchody Dnia Dobrych Uczynków 6 grudnia, przeprowadzenie akcji ,,Podziel się czymś słodkim kolego".

 

XII 2018 r.

20.

Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”

 

XII 2018 r.

21.

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 

I  2019 r.

22.

Zbiórka art. papierniczych dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Łańcucie, przygotowanie upominków.

I  2019 r.

23.

Zakończenie ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość”, organizowanego przez fundację „Dwa skrzydła anioła”.

 

II  2019 r.

24.

Przystąpienie do akcji „Marzycielska Poczta”.

III - IV  2019 r.

25.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: Pomaganie jest fajne! Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych.

 

V 2019 r.

26.

Podsumowanie efektów całorocznej działalności- sprawozdanie.

VI 2019 r.

Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu jest dokumentem otwartym tzn. możliwe jest dokonywanie jego modyfikacji w trakcie realizacji.

 Opiekunowie SKW: Renata Chudzik, Sylwia Wiech, Jolanta Pacuła, Edyta Szostecka, Ewa Florek - Dec.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
    ul. Kościuszki 17
    37-100 Łańcut

  • 17 225 28 22

Galeria zdjęć