Nawigacja

Nabór do klas I

NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 17.01.2019r. informujemy o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminach składania dokumentów
do klas I na rok szkolny 2019/2020:

15-28 marca 2019r. (do 15:00) - składanie w szkole podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszeń1/wniosków2 o przyjęcie dziecka do klasy I

29marca-5 kwietnia 2019r. - prace Komisji Rekrutacyjnej

8 kwietnia 2019r. (9:00) - opublikowanie na szkolnej tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych3
i niezakwalifikowanych

8-14 kwietnia 2019r. (do 15:00) - pisemne potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły

15 kwietnia 2019r. (9:00) - opublikowanie na szkolnej tablicy ogłoszeń list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

16-21 sierpnia 2019r. - nabór uzupełniający, którego szczegóły zostaną podane do wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń razem z listami przyjętych/nieprzyjętych

UWAGI:
1 Na podstawie zgłoszenia przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
2 na podstawie wniosku przyjmowane są dzieci mieszkające poza obwodem, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
3 zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
    ul. Kościuszki 17
    37-100 Łańcut

  • 17 225 28 22

Galeria zdjęć