Nawigacja

Nabór do klas I

NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31.01.2018r. informujemy o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminach składania dokumentów
do klas I na rok szkolny 2018/2019:

15 marca- 16 kwietnia 2018r. (do 15:00) - składanie w szkole podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszeń1/wniosków2 o przyjęcie dziecka do klasy I

17-20 kwietnia 2018r. - prace Komisji Rekrutacyjnej

23 kwietnia 2018r. (9:00) - opublikowanie na szkolnej tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych3
i niezakwalifikowanych

23-26 kwietnia 2018r. (do 15:00) - pisemne potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły

27 kwietnia 2018r. (9:00) - opublikowanie na szkolnej tablicy ogłoszeń list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

16-17 sierpnia 2018r. - nabór uzupełniający, którego szczegóły zostaną podane do wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń razem z listami przyjętych/nieprzyjętych

UWAGI:
1 Na podstawie zgłoszenia przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
2 na podstawie wniosku przyjmowane są dzieci mieszkające poza obwodem, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
3 zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

Zgłoszenie możesz pobrać T U T A J

Wniosek możesz pobrać T U T A J

Granice obwodów szkół możesz sprawdzić T U T A J

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY.pdf

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2018/2019.pdf

22 marca 2018 r. o godz. 17.00 - Dzień Otwarty Szkoły, spotkanie dla Rodziców wraz z Dziećmi

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
    ul. Kościuszki 17
    37-100 Łańcut

  • 17 225 28 22

Galeria zdjęć