Nawigacja

Regulamin

Załącznik 2

 

                                                                                                         

Karta zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie

Imię nazwisko:.............................................................................................

Adres zamieszkania:.................................................................................................

Telefon wolontariusza:...........................................................................................

E-mail wolontariusza:.............................................................................................

Klasa..................................................................................................................

Wychowawca klasy:..........................................................................................

Imię i nazwisko rodziców ( opiekunów prawnych):........................................................

Telefon do rodziców ( opiekunów prawnych)..................................................................

......................................................

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego )

 

Łańcut…………………….

 

 

OŚWIADCZENIE

W odniesieniu do porozumienia o wykonywaniu przez małoletniego......................................

nieodpłatnej pracy w ramach wolontariatu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łańcucie, jako rodzic/ opiekun prawny małoletniego oświadczam, że  zapoznałem się z Regulaminem Szkolnego Klubu  Wolontariusza oraz z treścią przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., Ustawy z 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe(Dz .U. z 2017r.poz.59)

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
    ul. Kościuszki 17
    37-100 Łańcut

  • 17 225 28 22

Galeria zdjęć